Klinik Psikolog

Sinem Çağlar

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü şeref öğrencisi olarak tamamlayıp, lisans eğitimim sırasında insan kaynakları alanında yaptığım staj sayesinde, çalışanların iş hayatlarının kendi kişisel yaşamlarına ve ilişkilerine ne derece etki ettiğini gözlemledim. Lisans bitirme tezimi, Prof. Dr. Carnot Nelson gözetiminde, "tükenmişlik (burnout)" konusunda verdim. Mezuniyet sonrasında Amerika'ya taşınarak, New York'ta Baruch College Psikoloji bölümünde staj yaparak, bireylerin iş yaşamlarının kendi kişisel hayatları üzerindeki etkisini araştıran bir doktora tezine katkıda bulunup, aynı zamanda bu alanda bilgi ve tecrübe kazandım. Edindiğim bu deneyim ve bilgiler doğrultusunda, aslında duygu, düşünce ve davranışların, insan hayatının her alanını ciddi anlamda nasıl etkilediğini kavrayarak, Klinik Psikoloji (Clinical Psychology) yüksek lisans eğitimime Walden Üniversitesi’nde başladım. Eğitimim devam ederken, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Bütüncül Terapi yaklaşımlarında uzmanlaşmaktayım.
Türkiye'nin en büyük terapi platformu!